Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 116-2022
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  116-2022 
(22)  Application Date  09.09.2022 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  H05K 3/00   
(54)  Title  Mäkká aktívna spájka na báze Au a Sn s prídavkom titánu a india a spôsob spájkovania 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Inventor(s)  Koleňák Roman, Ing. doc. prof., PhD.; Boleráz 697;
Kostolný Igor, Ing., PhD.; Ulica Andreja Kubinu 6934/9, Trnava 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 116-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 20.09.2022 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 116-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 09.09.2022 Type Delivered
Nároky na ochranu 09.09.2022 Type Delivered
Opis 09.09.2022 Type Delivered
Plná moc 09.09.2022 Type Delivered
Výkresy 09.09.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 09.09.2022 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.10.2022 Type Sent document
PUV 116-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku