Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 116-2013
(11)  Utility Model Number  7039 
(21)  Application Number  116-2013 
(22)  Application Date  28.06.2013 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  03.03.2015 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  04.09.2014 
(45)  Publication of Registration Date  03.03.2015 
(47)  Date of registration and making available to the public  16.01.2015 
(51)  International Patent Classification  H02M 5/00  H02M 7/00   
(54)  Title  Dvojstupňový menič s VF striedavým medziobvodom a maticovým meničom 
(57)  Abstract  Dvojstupňový menič s vysokofrekvenčným striedavým medziobvodom a maticovým meničom pozostáva zo zdroja (1), ktorý napája menič prvého stupňa (2) a ten vytvára vysokofrekvenčné striedavé napätie pre VF striedavý medziobvod (3). Napätie z VF striedavého medziobvodu (3) je privedené do meniča druhého stupňa – maticového meniča – MxC (4), ktorý napája záťaž (5). O súčinnosť celého systému sa stará riadiaci systém (6). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Inventor(s)  Praženica Michal, Ing., PhD.; Plevník - Drienové 155, 018 26 Plevník - Drienové; SK;
Radvan Roman, Ing.; Hvozdnica 63, 013 56 Hvozdnica; SK;
Kaščák Slavomír, Ing.; Mlynská 3, 053 42 Krompachy; SK;
Dobrucký Branislav, prof. Ing., PhD.; Ľubľanská 4/9, 010 08 Žilina; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  28.06.2017 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  28.06.2017 
   Utility Model Validity maximum until  28.06.2023 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.09.2014 09/2014 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.03.2015 03/2015 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 05.03.2018 03/2018 MK2K
 
PUV 116-2013
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 116-2013
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.06.2013 Type Delivered
1a Opis 28.06.2013 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 28.06.2013 Type Delivered
1c Anotácia 28.06.2013 Type Delivered
1d Výkresy 28.06.2013 Type Delivered
1e Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 28.06.2013 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 18.07.2013 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.07.2013 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.11.2013 Type Sent document
5 všeobecný referátnik 19.12.2013 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 29.01.2014 Type Delivered
6a Opis 29.01.2014 Type Delivered
6b Nároky na ochranu 29.01.2014 Type Delivered
6c Anotácia 29.01.2014 Type Delivered
6d Výkresy 29.01.2014 Type Delivered
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.02.2014 Type Internal Letter
8 rešeršná správa 27.05.2014 Type Internal Letter
9 výsledok rešerše 03.06.2014 Type Internal Letter
10 oznámenie o výsledku rešerše 03.06.2014 Type Sent document
11 pokyn na zverejnenie PÚV 02.06.2014 Type Internal Letter
12 záznam o ukončení konania o PÚV 12.01.2015 Type Internal Letter
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 12.01.2015 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.03.2015 Type Sent document
PUV 116-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku