Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 115-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  115-2021 
(22)  Application Date  10.08.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  F02F 1/24  B23P 6/00   
(54)  Title  Spôsob opravy hlavy valcov piestového stroja s priamočiarym vratným pohybom 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Vaňa Dušan, Ing., PhD.; Kulíškova 79, 906 06 Vrbovce; SK;
Noga Pavol, Ing., PhD.; Zigmundíkova 6, 902 01 Pezinok 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 115-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 115-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.08.2021 Type Delivered
1a Opis 10.08.2021 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 10.08.2021 Type Delivered
1c Výkresy 10.08.2021 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 10.08.2021 Type Delivered
1e Plná moc 10.08.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 11.08.2021 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.08.2021 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.08.2021 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 25.10.2021 Type Delivered
5a Sprievodný list 25.10.2021 Type Delivered
5b Opis 25.10.2021 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.10.2021 Type Internal Letter
7 rešeršná správa 22.11.2021 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 22.11.2021 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 22.11.2021 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 22.11.2021 Type Internal Letter
PUV 115-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku