Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 114-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  114-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.08.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A62B 9/00  A62B 9/04  A62B 18/02  A62B 7/10  F24F 9/00  F24F 13/00   
(54)  Názov  Koncová ochranná pomôcka na vytvorenie vzduchového štítu a dýchanie filtrovaného vzduchu 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Drobný Martin, Ing.; Klincová 37/C, 821 08 Bratislava 2; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Drobný Martin, Ing.; Klincová 37/C, 821 08 Bratislava 2; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 114-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 114-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 09.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 09.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 09.08.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.08.2021 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 17.08.2021 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.08.2021 Typ Interné listy
7 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 09.09.2021 Typ Platba
8 vnútrospisový list 17.09.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 20.10.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 20.10.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 20.10.2021 Typ Interné listy
PUV 114-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku