Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 11-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  11-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.02.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04C 5/00   
(54)  Názov  Prídavná výstuž pre kotvy s hlavou vo forme kruhovej alebo n-uholníkovej skrutkovice 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bahleda František, Ing., PhD.; Komenského 255/6, 010 08 Žilina 8; SK;
Jošt Jozef, Ing., PhD.; Horný Hričov 158, 013 42 Horný Hričov; SK;
Prokop Jozef, Ing., PhD.; Novoť 453, 029 55 Novoť; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 11-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 11-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.02.2021 Typ Doručené
1a Opis 02.02.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 02.02.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 02.02.2021 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 02.02.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 02.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.02.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.02.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.04.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 30.04.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 30.04.2021 Typ Doručené
5b Anotácia 30.04.2021 Typ Doručené
5c Opis 30.04.2021 Typ Doručené
5d Nároky na ochranu 30.04.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.08.2021 Typ Interné listy
PUV 11-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku