Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 109-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  109-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.07.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60N 2/00   
(54)  Názov  Vzduchový stužujúci vankúš sedadla vodiča automobilu 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Salus Štefan, Ing.; Palkovičova 13, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Salus Štefan, Ing.; Palkovičova 13, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 109-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 109-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.07.2021 Typ Doručené
1a Opis 12.07.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 12.07.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 12.07.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.07.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 21.07.2021 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 23.07.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.08.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 23.09.2021 Typ Doručené
6a Opis 23.09.2021 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 23.09.2021 Typ Doručené
6c Anotácia 23.09.2021 Typ Doručené
6d Výkresy 23.09.2021 Typ Doručené
PUV 109-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku