Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 107-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  107-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.08.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 37/04   
(54)  Názov  Zvárací prípravok k pozdĺžnemu rámu železničného vozňa 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto;
J.R.G. s.r.o.; Kpt. Nálepku 2561/47, Trebišov 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Protasov Roman, Mgr. Ing.; Bajkalská 12985/9A, Bratislava-Nové Mesto;
Ondruška Juraj, Ing., PhD.; Pračanská 9936/49, Bratislava-Vajnory;
Bábics Jozef, Ing.; Holice 91;
Beniak Juraj; Ostratice 191;
Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.; Tulipánova 12, 841 01 Bratislava-Dúbravka; SK;
Bošanský Miroslav, Ing. prof., CSc.; Rybárska 885/46, Hamuliakovo;
Magdolen Ľuboš, Ing. doc.; Sladová 16084/3, Bratislava-Ružinov 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 107-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 22.08.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 107-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 12.08.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 12.08.2022 Typ Doručené
Opis 12.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.08.2022 Typ Doručené
Výkresy 12.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.08.2022 Typ Doručené
výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 25.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o výsledku rešerše 21.09.2022 Typ Odoslané
PUV 107-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku