Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 107-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8988 
(21)  Číslo prihlášky  107-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  27.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  27.01.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  09.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04R 27/00  G08B 3/10   
(54)  Názov  Elektronická siréna a rozhlas so zvýšeným dosahom a so zvýšenou zrozumiteľnosťou vyžarovaných audio signálov 
(57)  Anotácia  Elektronická siréna a rozhlas so zvýšeným dosahom a so zvýšenou zrozumiteľnosťou vyžarovaných audio signálov obsahujú najmenej jednu ovládaciu jednotku (2), najmenej jeden elektronický zosilňovač (1) a najmenej jednu elektroakustickú vyžarovaciu sústavu (3), pričom ďalej obsahujú najmenej jednu riadiacu jednotku (7), elektronický zosilňovač (1) obsahuje mikroprocesor (4) umožňujúci číslicové spracovanie signálov vybavený softvérom na digitalizovanie audio signálu a spracovanie audio signálu v digitálnej podobe pomocou matematických algoritmov, elektronický zosilňovač (1) obsahuje blok (5) na prevod digitálneho signálu na analógový signál a výkonový zosilňovač (6); mikroprocesor (4) je spojený s blokom (5) na prevod digitálneho signálu na analógový signál a blok (5) je spojený s výkonovým zosilňovačom (6); ovládacia jednotka (2) je spojená s riadiacou jednotkou (7) a riadiaca jednotka (7) je spojená mikroprocesorom (4) elektronického zosilňovača (1), výkonový zosilňovač (6) elektronického zosilňovača (1) je pripojený k elektroakustickej vyžarovacej sústave (3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Telegrafia, a.s.; Lomená 7, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Belej Ján; Klinčeková 1579/12, 078 01 Sečovce; SK;
Blanár František, Ing.; Berlínska 2460/11, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce; SK;
Čech Marek, Ing.; Rozmarínová 36/8, 040 17 Košice-Šebastovce; SK;
Čižmár Martin, Ing.; Moravany 65, 072 03 Moravany; SK;
Dolinský Pavol, Ing.; Kurská 857/2, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov; SK;
Fek Martin, Ing.; Dargovská 6432/6, 080 01 Prešov 1; SK;
Gašpar Stanislav, Ing.; Nižné Kapustníky 96, 040 01 Košice-Juh; SK;
Klenovič Patrik, Ing.; Národná trieda 209/68, 040 01 Košice-Sever; SK;
Kotos Peter, Ing.; Dénešova 15, 040 23 Košice-Sídlisko KVP; SK;
Lenhardt Peter, Ing.; Benadova 901/8, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov; SK;
Marčák Peter, Ing.; Suchodolinská 1283/12, 040 01 Košice-Sever; SK;
Oceák Attila, Ing.; Veľká Ida 27, 044 55 Veľká Ida; SK;
Sajko Miroslav, Ing.; Severná 270, 080 06 Vyšná Šebastová; SK;
Sokol Miroslav, Ing.; Nižný Hrabovec 430, 094 21 Nižný Hrabovec; SK;
Šak Andrej, Ing.; Pekinská 2538/17, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce; SK;
Škopík Martin, Ing.; Obišovce 179, 044 81 Obišovce; SK;
Vilim Michal, Ing.; Pod vodojemom 531/13, 059 39 Šuňava; SK;
Gášpár Tomáš, Ing.; Zimná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2021/050007 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  12.06.2024 
   Maximálna platnosť do  12.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2020 09/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 27.01.2021 02/2021 FG2K
 
PUV 107-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 107-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.06.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 12.06.2020 Typ Doručené
1b Opis 12.06.2020 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 12.06.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 12.06.2020 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 12.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.06.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.06.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.06.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 24.06.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 24.06.2020 Typ Doručené
5b Osvedčovacia doložka 24.06.2020 Typ Doručené
5c Doklad preukazujúci právo na riešenie 24.06.2020 Typ Doručené
5d Osvedčovacia doložka 24.06.2020 Typ Doručené
5e Doklad preukazujúci právo na riešenie 24.06.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.07.2020 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 31.07.2020 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 31.07.2020 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 31.07.2020 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.12.2020 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 29.01.2021 Typ Odoslané
13 vnútrospisový list 23.06.2021 Typ Interné listy
14 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 08.07.2021 Typ Platba
PUV 107-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku