Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 107-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  107-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.07.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G21C 19/00   
(54)  Názov  Elektrický prevážaci voz na manipuláciu pri plnení úložných obalových súborov 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MECHATRONICKÉ SYSTÉMY a.s.; Gajova 4, 811 09 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Halada Pavel; Dělnická 429/9, 736 01 Havířov-Město; CZ;
Mrůzek Pavel, Ing.; Prostřední Bludovice 707, 739 37 Horní Bludovice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 107-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 107-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.07.2019 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 12.07.2019 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 12.07.2019 Typ Doručené
1c Opis 12.07.2019 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 12.07.2019 Typ Doručené
1e Anotácia 12.07.2019 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 12.07.2019 Typ Doručené
1g Výkresy 12.07.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.07.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 30.07.2019 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.08.2019 Typ Platba
5 oznámenie podania rozvoj jadrovej energetiky 26.08.2019 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.09.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 23.10.2019 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.11.2019 Typ Odoslané
PUV 107-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku