Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 106-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  106-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.08.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A21B 1/00  A47J 37/00  F24B 1/20  F23B 60/00   
(54)  Názov  Spôsob zvýšenia tepelnoakumulačných vlastností vonkajších pecí a tepelne izolované dvierka 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Macko Vladimír; Malženice 36;
Macko Vladimír; Malženice 36 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Macko Vladimír; Malženice 36;
Macko Vladimír; Malženice 36 
(74)  Zástupca (-ovia)  HALADA advokátska kancelária s.r.o.; Kapitulská 21, Trnava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 106-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 22.08.2022 17,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 106-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 12.08.2022 Typ Doručené
Opis 12.08.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 12.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.08.2022 Typ Doručené
Výkresy 12.08.2022 Typ Doručené
Výkresy 12.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.08.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.10.2022 Typ Doručené
Anotácia 17.10.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 17.10.2022 Typ Doručené
Opis 17.10.2022 Typ Doručené
Opis 17.10.2022 Typ Doručené
Výkresy 17.10.2022 Typ Doručené
Výkresy 17.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 16.11.2022 Typ Odoslané
PUV 106-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku