Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 106-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  106-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.07.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G21F 9/34  G21F 9/36  G21F 9/00   
(54)  Názov  Robotický manipulačný a technologický systém teplej komory robotizovanej linky plnenia a prípravy úložných obalových súborov na hlbinné ukladanie vyhorených palivových článkov 
(57)  Anotácia  Teplá komora (3) je kľúčovým priestorom haly (1) s teplou komorou (3), ktorá je súčasťou robotizovanej linky plnenia a prípravy úložných obalových súborov na hlbinné ukladanie vyhorených palivových článkov. Teplá komora (3) na jednej strane nadväzuje na komoru (2) prípravy prepravných obalových súborov a na druhej strane na komoru (4) prísunu úložných obalových súborov. Teplá komora (3) je vybavená robotickým manipulátorom (34) s pozdĺžnym pojazdom (35), na ktorom sú umiestnené štyri priečne pojazdy; primárnym priečnym pojazdom (36) robotického manipulátora (34) teplej komory (3) s trojicou vertikálnych ramien (37) robotického manipulátora (34) s elektromagnetickou hlavicou (21) na manipuláciu s vekami prepravného obalového súboru, skrutkovacou hlavicou (22) viek prepravného obalového súboru a efektorom (38) na manipuláciu s vyhorenými palivovými článkami; sekundárnym priečnym pojazdom (39) robotického manipulátora (34) so štvoricou vertikálnych ramien (37) s dvoma efektormi (38) na manipuláciu s vyhorenými palivovými článkami a dvoma efektormi (40) na manipuláciu s vekami úložného obalového súboru; terciárnym priečnym pojazdom (41) robotického manipulátora (34) teplej komory (3) so štvoricou vertikálnych ramien (37 a dvoma zváracími hlavicami (42); kvartérnym priečnym pojazdom (43) s dvojicou vertikálnych ramien (37) s dvoma vákuovými efektormi (44). Celý systém je vybavený robotickými manipulačnými mechanizmami optimalizujúcimi proces plnenia a prípravy úložných obalových súborov. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MECHATRONICKÉ SYSTÉMY a.s.; Gajova 4, 811 09 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Halada Pavel; Dělnická 429/9, 736 01 Havířov - Město; CZ;
Polák Daniel, Ing., PhD.; K Maliňáku 912/26, 713 00 Ostrava - Heřmanice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.04.2020 04/2020 BA2K
 
PUV 106-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 106-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.07.2019 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 12.07.2019 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 12.07.2019 Typ Doručené
1c Opis 12.07.2019 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 12.07.2019 Typ Doručené
1e Anotácia 12.07.2019 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 12.07.2019 Typ Doručené
1g Výkresy 12.07.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.07.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 30.07.2019 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.08.2019 Typ Platba
5 oznámenie podania rozvoj jadrovej energetiky 26.08.2019 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.09.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 23.10.2019 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.11.2019 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 15.01.2020 Typ Doručené
9a Nároky na ochranu 15.01.2020 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.01.2020 Typ Interné listy
11 rešeršná správa 03.02.2020 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 04.02.2020 Typ Interné listy
13 oznámenie o výsledku rešerše 04.02.2020 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie PÚV 04.02.2020 Typ Interné listy
PUV 106-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku