Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 105-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  105-2021 
(22)  Application Date  11.07.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  10.11.2021 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  H04B 3/54   
(54)  Title  Zapojenie na smart diaľkové meranie spotreby zariadení v priemyselnej infraštruktúre 
(57)  Abstract  Zapojenie na smart diaľkové meranie spotreby zariadení v priemyselnej infraštruktúre pozostáva z centrálneho riadiaceho a monitorovacieho bloku (RVOC), vzdialeného riadiaceho a monitorovacieho bloku (LC), komunikačných modulov (PLCC), kontrolérov (CPU), komunikačného modulu (GSM), servera (S) a obvodov (PM) merania. Zapojenie umožňuje po štandardnej 230 V napájacej sieti (NS) riadiť a monitorovať zariadenia a posielať namerané údaje o diagnostikovaných zariadeniach (Z). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  IS - Industry Solutions, a.s.; M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Stroka Ladislav, Ing.; Bitarová 176, 010 04 Žilina 4; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.11.2021 21/2021 BA2K
 
PUV 105-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 105-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.07.2021 Type Delivered
1a Opis 11.07.2021 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 11.07.2021 Type Delivered
1c Výkresy 11.07.2021 Type Delivered
1d Výkresy 11.07.2021 Type Delivered
1e Plná moc 11.07.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 12.07.2021 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.07.2021 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 07.09.2021 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 19.10.2021 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 19.10.2021 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 19.10.2021 Type Internal Letter
PUV 105-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku