Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 103-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  103-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.08.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  11.01.2023 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B44D 3/12  B65D 25/38   
(54)  Názov  Plastový lievik 
(57)  Anotácia  Opisuje sa plastový lievik na prelievanie farby z plechovky do inej nádoby, ktorý pozostáva z elastickej príruby (1), ktorá je vybavená dvomi zárezmi, a nalievacej časti (2), pričom nalievacia časť (2) má oblúkový tvar a elastická príruba (1) je výhodne pripevnená o vnútorný otvor plechovky. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Szabo Michal; Devínska cesta 3748/92B, Bratislava-Devín;
Szabo Michal; Devínska cesta 3748/92B, Bratislava-Devín 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Szabo Michal; Devínska cesta 3748/92B, Bratislava-Devín;
Szabo Michal; Devínska cesta 3748/92B, Bratislava-Devín 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 11.01.2023 1/2023 BA2K
 
PUV 103-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 04.08.2022 34,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.11.2022 20,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 10.03.2023 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 103-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 03.08.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 03.08.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 03.08.2022 Typ Doručené
Opis 03.08.2022 Typ Doručené
Výkresy 03.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.08.2022 Typ Doručené
výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 23.08.2022 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.09.2022 Typ Doručené
Opis 28.09.2022 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.09.2022 Typ Interné listy
Doplnenie neautorizovaného podania 30.09.2022 Typ Doručené
Anotácia 30.09.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 30.09.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 30.09.2022 Typ Doručené
Opis 30.09.2022 Typ Doručené
Výkresy 30.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 08.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 08.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.11.2022 Typ Odoslané
Doplnenie neautorizovaného podania 21.11.2022 Typ Doručené
Doplnenie neautorizovaného podania 24.11.2022 Typ Doručené
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 05.12.2022 Typ Odoslané
oznámenie o výsledku rešerše 12.12.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 07.03.2023 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 07.03.2023 Typ Odoslané
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 17.03.2023 Typ Odoslané
PUV 103-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku