Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 103-2022
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  103-2022 
(22)  Application Date  03.08.2022 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  11.01.2023 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  B44D 3/12  B65D 25/38   
(54)  Title  Plastový lievik 
(57)  Abstract  Opisuje sa plastový lievik na prelievanie farby z plechovky do inej nádoby, ktorý pozostáva z elastickej príruby (1), ktorá je vybavená dvomi zárezmi, a nalievacej časti (2), pričom nalievacia časť (2) má oblúkový tvar a elastická príruba (1) je výhodne pripevnená o vnútorný otvor plechovky. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Szabo Michal; Devínska cesta 3748/92B, Bratislava-Devín;
Szabo Michal; Devínska cesta 3748/92B, Bratislava-Devín 
(72)  Inventor(s)  Szabo Michal; Devínska cesta 3748/92B, Bratislava-Devín;
Szabo Michal; Devínska cesta 3748/92B, Bratislava-Devín 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 11.01.2023 1/2023 BA2K
 
PUV 103-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 04.08.2022 34,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.11.2022 20,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 103-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.08.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 03.08.2022 Type Delivered
Nároky na ochranu 03.08.2022 Type Delivered
Obrázok k anotácii 03.08.2022 Type Delivered
Opis 03.08.2022 Type Delivered
Výkresy 03.08.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 09.08.2022 Type Delivered
výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 23.08.2022 Type Sent document
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.09.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 28.09.2022 Type Delivered
Opis 28.09.2022 Type Delivered
Doplnenie neautorizovaného podania 30.09.2022 Type Delivered
Anotácia 30.09.2022 Type Delivered
Nároky na ochranu 30.09.2022 Type Delivered
Obrázok k anotácii 30.09.2022 Type Delivered
Opis 30.09.2022 Type Delivered
Výkresy 30.09.2022 Type Delivered
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 08.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 08.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 09.11.2022 Type Sent document
Doplnenie neautorizovaného podania 21.11.2022 Type Delivered
Doplnenie neautorizovaného podania 24.11.2022 Type Delivered
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 05.12.2022 Type Sent document
oznámenie o výsledku rešerše 12.12.2022 Type Sent document
PUV 103-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku