Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 103-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  103-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.08.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B44D 3/12  B65D 25/38   
(54)  Názov  Plastový lievik 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Szabo Michal; Devínska cesta 3748/92B, Bratislava-Devín;
Szabo Michal; Devínska cesta 3748/92B, Bratislava-Devín 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Szabo Michal; Devínska cesta 3748/92B, Bratislava-Devín;
Szabo Michal; Devínska cesta 3748/92B, Bratislava-Devín 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 103-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 04.08.2022 34,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.11.2022 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 103-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 03.08.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 03.08.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 03.08.2022 Typ Doručené
Opis 03.08.2022 Typ Doručené
Výkresy 03.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.08.2022 Typ Doručené
výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 23.08.2022 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.09.2022 Typ Doručené
Opis 28.09.2022 Typ Doručené
Doplnenie neautorizovaného podania 30.09.2022 Typ Doručené
Anotácia 30.09.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 30.09.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 30.09.2022 Typ Doručené
Opis 30.09.2022 Typ Doručené
Výkresy 30.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 08.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 08.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.11.2022 Typ Odoslané
Doplnenie neautorizovaného podania 21.11.2022 Typ Doručené
Doplnenie neautorizovaného podania 24.11.2022 Typ Doručené
PUV 103-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku