Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 103-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  103-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.07.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61Q 19/00   
(54)  Názov  Prírodný organický dlhodobo účinný anti-odoračný krém, dezodorant, krém vo forme tablety 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fazekašová Jana, Ing. Arch.; Sušany 151, 980 12 Hrnčiarske Zalužany; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Fazekašová Jana, Ing. Arch.; Sušany 151, 980 12 Hrnčiarske Zalužany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 103-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 103-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.07.2021 Typ Doručené
1a Opis 07.07.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 07.07.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 07.07.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 07.07.2021 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 07.07.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.07.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 16.07.2021 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.07.2021 Typ Platba
5 vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o odklad zverejnenia 30.07.2021 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o zastavení konania - § 9 zákona č. 145/1995 Z. z. 25.08.2021 Typ Odoslané
7 správa o prieskume vecné chyby 28.09.2021 Typ Odoslané
8 Doplnenie materiálov 29.09.2021 Typ Doručené
8a Plná moc 29.09.2021 Typ Doručené
PUV 103-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku