Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 101-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  101-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.07.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  11.01.2023 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62K 21/12   
(54)  Názov  Riadidlá na jednostopové vozidlá, bicykle alebo motocykle 
(57)  Anotácia  Riadidlá na jednostopové vozidlá, bicykle alebo motocykle, majú ohnutý tvar vonkajších koncov, ktoré sú určené na nasunutie rukovätí, pričom uhol koncových úsekov riadidiel, ktoré sú určené na prichytenie rukovätí, je od 35 do 60 stupňov, výhodne 40 stupňov proti stredovej línii riadidiel, ktoré sú kolmé na pozdĺžnu os bicyklov, podľa potreby sú vybavené prídavnými rohmi s opierkami predlaktí, ktoré sú situované na vonkajšej alebo vnútornej strane rukovätí, sú pozdĺžne tvarované a sú predsunuté pred stredové prichytenia riadidiel pri ich rýchlostnom využití, pričom ich smerovanie je mierne divergentné dopredu a smerom k vonkajšej strane riadidiel. Riadidlá a prídavné rohy sú vyrobené z kovu, hliníka, karbónu, pričom prídavné rohy a rukoväti sú vyrobené z gumy alebo silikónu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MEDI-TOR, s.r.o.; Gorkého 4849/8B, Rimavská Sobota 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Torma Gabriel, MUDr; Rimavská Sobota, Rimavská Sobota; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 11.01.2023 1/2023 BA2K
 
PUV 101-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 08.08.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 101-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Doplnenie materiálov 29.07.2022 Typ Doručené
Výkresy 29.07.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 29.07.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 29.07.2022 Typ Doručené
Opis 29.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 01.08.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.11.2022 Typ Doručené
Anotácia 10.11.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 10.11.2022 Typ Doručené
Opis 10.11.2022 Typ Doručené
Výkresy 10.11.2022 Typ Doručené
Výkresy 10.11.2022 Typ Doručené
Výkresy 10.11.2022 Typ Doručené
Výkresy 10.11.2022 Typ Doručené
Výkresy 10.11.2022 Typ Doručené
Doplnenie neautorizovaného podania 24.11.2022 Typ Doručené
Anotácia 24.11.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 24.11.2022 Typ Doručené
Opis 24.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.11.2022 Typ Doručené
Výkresy 24.11.2022 Typ Doručené
Výkresy 24.11.2022 Typ Doručené
Výkresy 24.11.2022 Typ Doručené
Výkresy 24.11.2022 Typ Doručené
Výkresy 24.11.2022 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PÚV 01.12.2022 Typ Interné listy
rešeršná správa 01.12.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 01.12.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 01.12.2022 Typ Interné listy
PUV 101-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku