Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 101-2022
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  101-2022 
(22)  Application Date  29.07.2022 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  11.01.2023 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  B62K 21/12   
(54)  Title  Riadidlá na jednostopové vozidlá, bicykle alebo motocykle 
(57)  Abstract  Riadidlá na jednostopové vozidlá, bicykle alebo motocykle, majú ohnutý tvar vonkajších koncov, ktoré sú určené na nasunutie rukovätí, pričom uhol koncových úsekov riadidiel, ktoré sú určené na prichytenie rukovätí, je od 35 do 60 stupňov, výhodne 40 stupňov proti stredovej línii riadidiel, ktoré sú kolmé na pozdĺžnu os bicyklov, podľa potreby sú vybavené prídavnými rohmi s opierkami predlaktí, ktoré sú situované na vonkajšej alebo vnútornej strane rukovätí, sú pozdĺžne tvarované a sú predsunuté pred stredové prichytenia riadidiel pri ich rýchlostnom využití, pričom ich smerovanie je mierne divergentné dopredu a smerom k vonkajšej strane riadidiel. Riadidlá a prídavné rohy sú vyrobené z kovu, hliníka, karbónu, pričom prídavné rohy a rukoväti sú vyrobené z gumy alebo silikónu. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MEDI-TOR, s.r.o.; Gorkého 4849/8B, Rimavská Sobota 
(72)  Inventor(s)  Torma Gabriel, MUDr; Kirejevská 1173/37, Rimavská Sobota; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 11.01.2023 1/2023 BA2K
 
PUV 101-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 08.08.2022 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 101-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Doplnenie materiálov 29.07.2022 Type Delivered
Výkresy 29.07.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.07.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 29.07.2022 Type Delivered
Nároky na ochranu 29.07.2022 Type Delivered
Opis 29.07.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.07.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.07.2022 Type Delivered
Sprievodný list 29.07.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 01.08.2022 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.09.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 10.11.2022 Type Delivered
Anotácia 10.11.2022 Type Delivered
Nároky na ochranu 10.11.2022 Type Delivered
Opis 10.11.2022 Type Delivered
Výkresy 10.11.2022 Type Delivered
Výkresy 10.11.2022 Type Delivered
Výkresy 10.11.2022 Type Delivered
Výkresy 10.11.2022 Type Delivered
Výkresy 10.11.2022 Type Delivered
Doplnenie neautorizovaného podania 24.11.2022 Type Delivered
Anotácia 24.11.2022 Type Delivered
Nároky na ochranu 24.11.2022 Type Delivered
Opis 24.11.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 24.11.2022 Type Delivered
Výkresy 24.11.2022 Type Delivered
Výkresy 24.11.2022 Type Delivered
Výkresy 24.11.2022 Type Delivered
Výkresy 24.11.2022 Type Delivered
Výkresy 24.11.2022 Type Delivered
pokyn na zverejnenie PÚV 01.12.2022 Type Internal Letter
rešeršná správa 01.12.2022 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 01.12.2022 Type Sent document
výsledok rešerše 01.12.2022 Type Internal Letter
PUV 101-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku