Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 101-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  101-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.07.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62K 21/00   
(54)  Názov  Riadidlá MEDI-TOR 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MEDI-TOR, s.r.o.; Gorkého 4849/8B, Rimavská Sobota 
(72)  Pôvodca (-ovia)   
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 101-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 08.08.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 101-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Doplnenie materiálov 29.07.2022 Typ Doručené
Výkresy 29.07.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 29.07.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 29.07.2022 Typ Doručené
Opis 29.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 01.08.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.11.2022 Typ Doručené
Anotácia 10.11.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 10.11.2022 Typ Doručené
Opis 10.11.2022 Typ Doručené
Výkresy 10.11.2022 Typ Doručené
Výkresy 10.11.2022 Typ Doručené
Výkresy 10.11.2022 Typ Doručené
Výkresy 10.11.2022 Typ Doručené
Výkresy 10.11.2022 Typ Doručené
PUV 101-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku