Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 101-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9174 
(21)  Číslo prihlášky  101-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  10.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G10B 3/00   
(54)  Názov  Spôsob výroby vzduchového mieška organu a vzduchový miešok organu 
(57)  Anotácia  Spôsob výroby vzduchového mieška je definovaný jednotlivými krokmi v časovej následnosti s použitím nástrojov. V prvom kroku sa zmeria starý miešok a jeho rozmery sa prenesú na nový kus kože so zakladacím presahom stredu minimálne o 0,5 mm. V druhom kroku sa pripraví kus kože, z ktorého sa podľa vymeraného vzoru nanesie päťkrát jeho dĺžka, a sa označia a vyrazia stredové diery, ktorých je päť. V treťom kroku sa použije zakladacia lišta vyrobená z PVC alebo dreva a stolík. Pripravený pás kože sa obopne okolo zakladacej lišty, okraje pásu kože sa natrú lepidlom a s presahom 0,5 mm sa upevní v stolíku, v ktorom sa okraje kože k sebe pritlačia pomocou zakladacej lišty a stolíka. V štvrtom kroku sa po zaschnutí lepidla zlepený pás vyberie zo stolíka, vyberie za z neho zakladacia lišta a nareže sa na kusy podľa počtu otvorov. V piatom kroku sa každý narezaný kus zlepí na otvorených hranách a lepiacou páskou sa tieto spoje prelepia, čím sa spevní lepený spoj. V poslednom šiestom kroku sa na vyrazený kruhový otvor vzduchového mieška organu prilepí podložka z tvrdého materiálu s kruhovým otvorom. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Noga Peter; Námestie osloboditeľov 41, 031 01 Liptovský Mikuláš 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Noga Peter; Námestie osloboditeľov 41, 031 01 Liptovský Mikuláš 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  04.06.2024 
   Maximálna platnosť do  04.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.01.2021 02/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 101-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 101-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.06.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 04.06.2020 Typ Doručené
1b Opis 04.06.2020 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 04.06.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 04.06.2020 Typ Doručené
1e Výkresy 04.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.06.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.06.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.06.2020 Typ Odoslané
5 Žiadosť inde neuvedená 01.07.2020 Typ Doručené
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.08.2020 Typ Doručené
7 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 25.08.2020 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.09.2020 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.09.2020 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.10.2020 Typ Doručené
10a Plná moc 28.10.2020 Typ Doručené
11 oznámenie o zápise zmeny 30.10.2020 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 10.12.2020 Typ Doručené
12a Sprievodný list 10.12.2020 Typ Doručené
12b Opis 10.12.2020 Typ Doručené
13 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.12.2020 Typ Interné listy
15 výsledok rešerše 29.12.2020 Typ Interné listy
16 oznámenie o výsledku rešerše 30.12.2020 Typ Odoslané
17 pokyn na zverejnenie PÚV 29.12.2020 Typ Interné listy
18 Žiadosť inde neuvedená 10.02.2021 Typ Doručené
19 Žiadosť o informáciu 10.02.2021 Typ Doručené
20 všeobecný referátnik 23.02.2021 Typ Odoslané
21 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.05.2021 Typ Interné listy
22 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.05.2021 Typ Odoslané
23 Žiadosť inde neuvedená 01.06.2021 Typ Doručené
24 všeobecný referátnik 07.06.2021 Typ Odoslané
PUV 101-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 30.10.2020 Belička Ivan, Ing. Konečný Jozef
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku