Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 10-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  10-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.01.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Indikačný respirátor - rúško 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nemeš Pavol; MDŽ 2 - G , 942 01 Šurany; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Nemeš Pavol; MDŽ 2 - G , 942 01 Šurany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 10-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 10-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.01.2021 Typ Doručené
1a Opis 28.01.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 28.01.2021 Typ Doručené
1c Anotácia 28.01.2021 Typ Doručené
1d Výkresy 28.01.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.01.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 08.02.2021 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 03.03.2021 Typ Platba
5 rozhodnutie o zastaveni konania 10.03.2021 Typ Odoslané
6 Žiadosť o vrátenie poplatku 06.04.2021 Typ Doručené
7 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 13.04.2021 Typ Odoslané
PUV 10-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku