Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 1-92
(11)  Číslo úžitkového vzoru 
(21)  Číslo prihlášky  1-92 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.10.1992 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  25.11.1992 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  16.12.1992 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  25.11.1992 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B44F 3/00  C03B 9/32   
(54)  Názov  Sklářské výrobky 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chyba Jiří; Praha; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Chyba Jiří; ul. Nikoly Vapcarova 3175, 14300 Praha; CZ;
Stiborová Helena; U Slavie 8, 10100 Praha; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  26.10.1996 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  26.10.1996 
   Maximálna platnosť do  26.10.2002 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané úžitkové vzory 16.12.1992 12/1992 FG2K
 
PUV 1-92
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 1-92
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
*Neidentifikovaný dokument 26.10.1992 Typ Doručené
PUV 1-92
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku