Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 1-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  1-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.01.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  25.05.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 9/14  A61L 9/015  A61L 2/22  A61L 101/22  A61L 101/08  A61L 101/32  A61L 101/34  A61L 101/36  A61L 101/38   
(54)  Názov  Dezinfekčná zmes, spôsob dezinfekcie vzduchu a povrchov a použitie dezinfekčnej zmesi 
(57)  Anotácia  Dezinfekčná zmes obsahuje aktívne zložky a ostatné zložky, pričom aktívne zložky sú N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín, 2-fenoxyetanol a bis(peroxosíran)-bis(síran) pentadraselný a ostatné zložky sú izopropylmyristát, α-hexylcinnamaldehyd, 4-terc-butylcyklohexylacetát, eukalyptol, 1-(2,3,8,8-tetrametyl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydronaftalén-2-yl)etanón, limonén, linalol, resublimovaný jód, etylalkohol a vonná kompozícia. Dezinfekčná zmes je určená na použitie ako biocídny výrobok na dezinfekciu vzduchu a povrchov vo vnútorných priestoroch. Opísaný je tiež spôsob dezinfekcie vzduchu a povrchov v uzatvorených priestoroch s použitím tejto dezinfekčnej zmesi. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Miškeje Jana, Ing.; Nám. M. R. Štefánika 3512/20, Topoľčany;
Miškeje Ján, JUDr.; SNP 113/1, Bošany 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Miškeje Jana, Ing.; Nám. M. R. Štefánika 3512/20, Topoľčany;
Miškeje Ján, JUDr.; SNP 113/1, Bošany 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová - GIRMAN IP MANAGEMENT; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 25.05.2022 10/2022 BA2K
 
PUV 1-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 12.01.2022 17,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 1-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 10.01.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 10.01.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 10.01.2022 Typ Doručené
Opis 10.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 10.01.2022 Typ Doručené
Výkresy 10.01.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.01.2022 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.01.2022 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.01.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.03.2022 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 01.04.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.04.2022 Typ Doručené
Anotácia 06.04.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 06.04.2022 Typ Doručené
Opis 06.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.04.2022 Typ Doručené
Výkresy 06.04.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 19.04.2022 Typ Doručené
Opis 19.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.04.2022 Typ Doručené
rešeršná správa 26.04.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 28.04.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 28.04.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 29.04.2022 Typ Interné listy
Podanie inde neuvedené 05.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 05.05.2022 Typ Doručené
PUV 1-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku