Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 1-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9340 
(21)  Číslo prihlášky  1-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.01.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  13.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  26.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  13.10.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 5/097  G01N 33/497  G01N 33/98   
(54)  Názov  Automat na meranie etanolu v dychu 
(57)  Anotácia  Automat na meranie etanolu v dychu pozostáva z tela prístroja, merača etanolu, počítača alebo procesora, tlačidlového panelu na obsluhovanie alebo dotykovej obrazovky, zo zásobníka na náustky, výdajníka náustkov, tlačiarne a/alebo obrazovky, prípadne aj platobného zariadenia. Po zadaní voľby merania na tlačidlovom paneli na obsluhovanie alebo na dotykovej obrazovke, prípadne po uhradení stanoveného poplatku zo zásobníka na náustky vypadne do výdajníka náustkov náustok, ktorý sa vkladá do merača etanolu. Súčasne alebo následne sa aktivuje merač etanolu, ktorý potom, ako doň osoba cez náustok vydýchne, vyhodnotí množstvo etanolu v dychu a o výsledku osobu informuje prostredníctvom obrazovky a/alebo tlačiarne. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Turanovič Tomáš, Mgr.; Silvánska 5, 900 21 Svätý Jur; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Turanovič Tomáš, Mgr.; Silvánska 5, 900 21 Svätý Jur; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  05.01.2025 
   Maximálna platnosť do  05.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.05.2021 10/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.10.2021 19/2021 FG2K
 
PUV 1-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 1-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 05.01.2021 Typ Doručené
1a Opis 05.01.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 05.01.2021 Typ Doručené
1c Anotácia 05.01.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 05.01.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 13.01.2021 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.01.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.02.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 18.02.2021 Typ Doručené
6a Opis 18.02.2021 Typ Doručené
6b Opis 18.02.2021 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 23.02.2021 Typ Doručené
7a Opis 23.02.2021 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 23.02.2021 Typ Doručené
7c Anotácia 23.02.2021 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 12.03.2021 Typ Doručené
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.03.2021 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 09.04.2021 Typ Doručené
11a Opis 09.04.2021 Typ Doručené
11b Nároky na ochranu 09.04.2021 Typ Doručené
11c Anotácia 09.04.2021 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 15.04.2021 Typ Interné listy
13 rešeršná správa 28.04.2021 Typ Interné listy
14 výsledok rešerše 29.04.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o výsledku rešerše 29.04.2021 Typ Odoslané
16 pokyn na zverejnenie PÚV 06.05.2021 Typ Interné listy
17 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.09.2021 Typ Interné listy
PUV 1-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku