Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 99-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  99-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.09.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.03.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A45C 3/04  A45C 13/02  B65D 1/24  B65D 30/10   
(54)  Názov  Taška s rozdeleným vnútorným priestorom 
(57)  Anotácia  Opisuje sa taška s rozdeleným vnútorným priestorom, ktorej vnútorný objem skeletu obsahuje aspoň jednu pozdĺžnu priečku (2) a sústavu priečnych priečok (2), medzi ktorými sa nachádzajú odkladacie priehradky. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šteininger Ján, Ing., PhD.; Nová Bystrica 752, 023 05 Nová Bystrica; SK;
Kohár Róbert, doc. Ing., PhD.; Povina 402, 023 33 Povina; SK;
Herda Michal, Ing.; Hostie 38, 951 94 Hostie; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 10.03.2021 5/2021 BA9A
2 Zamietnuté patentové prihlášky 13.07.2022 13/2022 FC9A
 
PP 99-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 26.09.2019 60,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.12.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 99-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 99-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.09.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 02.09.2019 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 02.09.2019 Typ Doručené
Opis 02.09.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 02.09.2019 Typ Doručené
Plná moc 02.09.2019 Typ Doručené
Výkresy 02.09.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.09.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 18.09.2019 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 27.09.2019 Typ Platba
záznam o vykonaní predbežného prieskum 18.10.2019 Typ Interné listy
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 20.02.2020 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 10.12.2020 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 15.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 15.12.2021 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 23.12.2021 Typ Platba
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 02.02.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 21.04.2022 Typ Odoslané
PP 99-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 19.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku