Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 99-2018
(11)  Patent Number  288820 
(21)  Application Number  99-2018 
(22)  Application Date  10.09.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  27.01.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  02.04.2020 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  22.12.2020 
(51)  International Patent Classification  A61F 5/453  A61F 5/455  A47K 11/06   
(54)  Title  Pomôcka na močenie pre mužov 
(57)  Abstract  Pomôcka na močenie pre mužov je v tvare žliabku a pozostáva zo základného dielu (1), v ktorom je posuvne uložený výsuvný diel (8). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Fedor Cyril, MUDr.; Hviezdoslavova 169, 093 01 Vranov nad Topľou 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Fedor Cyril, MUDr.; Hviezdoslavova 169, 093 01 Vranov nad Topľou 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  10.09.2022 
   Patent in Force maximum until  10.09.2038 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.04.2020 4/2020 BA9A
2 Udelené patenty 27.01.2021 2/2021 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 09.02.2022 3/2022 QA4A
 
PP 99-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.09.2018 30,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 14.09.2018 116,00 EUR 26.06.2019 75,40 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 28.06.2019 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 13.11.2020 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 99-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 26.11.2020 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 10.01.2022 165,00 EUR 4 12.07.2022 82,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 99-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Vrátenie udržiavacieho poplatku Type Internal Letter
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 10.09.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 10.09.2018 Type Delivered
Opis 10.09.2018 Type Delivered
Patentové nároky 10.09.2018 Type Delivered
Výkresy 10.09.2018 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 11.09.2018 Type Delivered
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.09.2018 Type Payment
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 18.09.2018 Type Payment
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 19.09.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Oznámenie k poplatkom 19.09.2018 Type Delivered
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 20.11.2018 Type Sent document
oznámenie o neprihliadaní na žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 20.11.2018 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 11.01.2019 Type Delivered
Anotácia 11.01.2019 Type Delivered
Opis 11.01.2019 Type Delivered
Patentové nároky 11.01.2019 Type Delivered
Plná moc 11.01.2019 Type Delivered
Výkresy 11.01.2019 Type Delivered
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 11.01.2019 Type Delivered
Plná moc 11.01.2019 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 18.01.2019 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 22.01.2019 Type Delivered
Anotácia 22.01.2019 Type Delivered
Opis 22.01.2019 Type Delivered
Patentové nároky 22.01.2019 Type Delivered
Výkresy 22.01.2019 Type Delivered
záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.04.2019 Type Internal Letter
Žiadosť inde neuvedená 17.05.2019 Type Delivered
rozhodnutie o vrátení poplatku (65%) 14.06.2019 Type Sent document
vnútrospisový list 25.06.2019 Type Internal Letter
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 02.07.2019 Type Payment
pokyn na zverejnenie PP 15.01.2020 Type Internal Letter
pokyn na udelenie 22.10.2020 Type Internal Letter
Oznámenie inde neuvedené 03.11.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 03.11.2020 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 10.11.2020 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 18.11.2020 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 20.11.2020 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 04.02.2021 Type Sent document
Ponuka licencie 18.01.2022 Type Delivered
Výpoveď plnej moci 01.02.2022 Type Delivered
Plná moc 01.02.2022 Type Delivered
všeobecný referátnik 03.02.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise ponuky licencie 03.02.2022 Type Sent document
Žiadosť o vrátenie poplatku 09.06.2022 Type Delivered
Oznámenie k poplatkom 09.06.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 10.06.2022 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 21.06.2022 Type Sent document
PP 99-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 18.01.2019 Regina Ivan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 03.02.2022 Regina Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku