Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 99-2018
(11)  Číslo patentu  288820 
(21)  Číslo prihlášky  99-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.09.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  27.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  22.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 5/453  A61F 5/455  A47K 11/06   
(54)  Názov  Pomôcka na močenie pre mužov 
(57)  Anotácia  Pomôcka na močenie pre mužov je v tvare žliabku a pozostáva zo základného dielu (1), v ktorom je posuvne uložený výsuvný diel (8). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fedor Cyril, MUDr.; Hviezdoslavova 169, 093 01 Vranov nad Topľou 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Fedor Cyril, MUDr.; Hviezdoslavova 169, 093 01 Vranov nad Topľou 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  10.09.2022 
   Maximálna platnosť do  10.09.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.04.2020 4/2020 BA9A
2 Udelené patenty 27.01.2021 2/2021 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 09.02.2022 3/2022 QA4A
 
PP 99-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.09.2018 30,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 14.09.2018 116,00 EUR 26.06.2019 75,40 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 28.06.2019 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 13.11.2020 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 99-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 26.11.2020 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 10.01.2022 165,00 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 99-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 10.09.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 10.09.2018 Typ Doručené
Opis 10.09.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 10.09.2018 Typ Doručené
Výkresy 10.09.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.09.2018 Typ Doručené
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.09.2018 Typ Platba
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 18.09.2018 Typ Platba
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 19.09.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Oznámenie k poplatkom 19.09.2018 Typ Doručené
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 20.11.2018 Typ Odoslané
oznámenie o neprihliadaní na žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 20.11.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.01.2019 Typ Doručené
Anotácia 11.01.2019 Typ Doručené
Opis 11.01.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 11.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 11.01.2019 Typ Doručené
Výkresy 11.01.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 11.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 11.01.2019 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 18.01.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.01.2019 Typ Doručené
Anotácia 22.01.2019 Typ Doručené
Opis 22.01.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 22.01.2019 Typ Doručené
Výkresy 22.01.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.04.2019 Typ Interné listy
Žiadosť inde neuvedená 17.05.2019 Typ Doručené
rozhodnutie o vrátení poplatku (65%) 14.06.2019 Typ Odoslané
vnútrospisový list 25.06.2019 Typ Interné listy
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 02.07.2019 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 15.01.2020 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 22.10.2020 Typ Interné listy
Oznámenie inde neuvedené 03.11.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.11.2020 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 10.11.2020 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 18.11.2020 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 20.11.2020 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 04.02.2021 Typ Odoslané
Ponuka licencie 18.01.2022 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 01.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.02.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 03.02.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise ponuky licencie 03.02.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o vrátenie poplatku 09.06.2022 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 09.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 10.06.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 21.06.2022 Typ Odoslané
PP 99-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 18.01.2019 Regina Ivan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 03.02.2022 Regina Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku