Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 98-2022
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  98-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.10.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 1/00   
(54)  Názov  Lokalizácia miesta výskytu a tvorby kontaminácie v ľudskom tele 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lukniš Ján, Ing.; Štiavnik 1070 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lukniš Ján, Ing.; Štiavnik 1070 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 98-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 13.10.2022 30,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 31.10.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 98-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 98-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 05.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 05.10.2022 Typ Doručené
Opis 05.10.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 05.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 05.10.2022 Typ Doručené
Výkresy 05.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 05.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 05.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.10.2022 Typ Doručené
Vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 25.10.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
správa o predbežnom prieskume - vecné chyby 16.11.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 28.11.2022 Typ Odoslané
PP 98-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku