Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 97-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  97-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G04B 45/00   
(54)  Názov  Synchronizácia času kyvadlových hodín s časovým normálom 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schlosárik Ján, Ing.; Nitr. Blatnica č. 485, 956 05 Nitrianska Blatnica; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schlosárik Ján, Ing.; Nitr. Blatnica č. 485, 956 05 Nitrianska Blatnica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 97-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 97-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.09.2020 Typ Doručené
1a Opis 11.09.2020 Typ Doručené
1b Patentové nároky 11.09.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 11.09.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.09.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.09.2020 Typ Platba
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 25.09.2020 Typ Odoslané
5 rozhodnutie o zastavení konania - § 40 ods. 3 22.01.2021 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.03.2021 Typ Doručené
7 všeobecný referátnik 05.03.2021 Typ Odoslané
PP 97-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku