Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 9415-81
(11)  Číslo patentu  221386 
(21)  Číslo prihlášky  9415-81 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.11.1981 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Spôsob výroby dusičnanu strontnatého 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lovochemie a.s.; Terezínská 145, 410 17 Lovosice; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)   
(74)  Zástupca (-ovia)  Čechvalová Dagmar, inventa, Patentová a známková kancelária; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  17.11.1996 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.11.1996 
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 06.11.1996 11/1996 MK4A
2 Zaniknuté autorské osvedčenia uplynutím doby platnosti 06.11.1996 11/1996 MK4F
 
PP 9415-81
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.01.1994
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.01.1994

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 9415-81
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 16.11.1994 8 500,00 SKK
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 17.12.1992 7 500,00 SKK
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 17.04.1992 4 333,00 SKK
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 10.10.1995 9 500,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 9415-81
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu práv 08.12.1993 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.01.1994 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.01.1994 Typ Platba
oznámemie o zápise prevodu do registra 09.06.1994 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 29.11.1994 Typ Doručené
PP 9415-81
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku