Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 94-2020
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  94-2020 
(22)  Application Date  21.08.2020 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date   
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  E01C 19/00   
(54)  Title  Upevnenie držiaka plastovej podložky k vibračným doskám prichytený 4 skrutkami a záves na ťahanie plastovej podložky s úpravou spodnej platne vibračnej dosky 
(57)  Abstract   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Macková Renáta; Zelená 36/25, Tomášovce 
(72)  Inventor(s)  Macková Renáta; Zelená 36/25, Tomášovce 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application   
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
PP 94-2020
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.08.2020 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.05.2022 58,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.09.2022 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 94-2020
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 94-2020
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 21.08.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 21.08.2020 Type Delivered
Opis 21.08.2020 Type Delivered
Patentové nároky 21.08.2020 Type Delivered
Výkresy 21.08.2020 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 21.08.2020 Type Delivered
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 26.08.2020 Type Payment
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 29.11.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 01.02.2022 Type Delivered
Opis 01.02.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 01.02.2022 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.03.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 04.05.2022 Type Sent document
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 04.05.2022 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.07.2022 Type Delivered
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 04.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 07.09.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 04.11.2022 Type Delivered
Opis 04.11.2022 Type Delivered
PP 94-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku