Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 94-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  94-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.08.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01C 19/00   
(54)  Názov  Upevnenie plastovej podložky k vibračnej doske 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Macková Renáta; Zelená 36/25, Tomášovce 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Macková Renáta; Zelená 36/25, Tomášovce 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 94-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.08.2020 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.05.2022 58,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.09.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 94-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 94-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 21.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 21.08.2020 Typ Doručené
Opis 21.08.2020 Typ Doručené
Patentové nároky 21.08.2020 Typ Doručené
Výkresy 21.08.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.08.2020 Typ Doručené
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 26.08.2020 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 29.11.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 01.02.2022 Typ Doručené
Opis 01.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 01.02.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 04.05.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 04.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.07.2022 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 04.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 07.09.2022 Typ Odoslané
PP 94-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku