Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 94-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  94-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.09.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01F 38/00   
(54)  Názov  Zariadenie na prenos pohybu kmitajúcej nápravy na výrobu elektrického prúdu 
(57)  Anotácia  Zariadenie na prenos pohybu kmitajúcej časti nápravy (1) je tvorené ovládacou tyčou (2), ktorá má na jednej strane tyče vytvorený úchyt (3) na uchytenie magnetu (4), magnet sa pohybuje vo vedení magnetu (5) do jadra cievky (6). Na druhej strane ovládacej tyče je uchytenie (7) na zabezpečenie uchytenia tyče na pohyblivú časť nápravy. Takto je spojená kmitajúca časť nápravy s magnetom, ktorý sa pohybuje v jadre cievky a v cievke sa indukuje striedavý elektrický prúd. Na ďalšie využitie je usmerňovaný v usmerňovači elektrického prúdu (8). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lupták Zdenek, Ing.; Kúpalisko 22/1415, 962 11 Detva; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lupták Zdenek, Ing.; Kúpalisko 22/1415, 962 11 Detva; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.04.2019 04/2019 BA9A
2 Zastavené konania o patentových prihláškach 14.04.2021 07/2021 FB9A
 
PP 94-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 94-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 21.09.2017 Typ Doručené
1a Opis 21.09.2017 Typ Doručené
1b Patentové nároky 21.09.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 21.09.2017 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 21.09.2017 Typ Doručené
1e Výkresy 21.09.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 21.09.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.10.2017 Typ Platba
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 25.10.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 27.12.2017 Typ Doručené
5a Žiadosť o udelenie patentu na vynález 27.12.2017 Typ Doručené
5b Opis 27.12.2017 Typ Doručené
5c Výkresy 27.12.2017 Typ Doručené
5d Patentové nároky 27.12.2017 Typ Doručené
5e Anotácia 27.12.2017 Typ Doručené
5f Obrázok k anotácii 27.12.2017 Typ Doručené
6 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 11.01.2018 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 16.03.2018 Typ Doručené
7a Opis 16.03.2018 Typ Doručené
7b Patentové nároky 16.03.2018 Typ Doručené
7c Anotácia 16.03.2018 Typ Doručené
7d Výkresy 16.03.2018 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní predbežného prieskum 21.03.2018 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie PP 08.01.2019 Typ Interné listy
10 rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie ÚP 17.02.2021 Typ Odoslané
PP 94-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku