Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 93-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  93-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.08.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F01C 1/00   
(54)  Názov  Pseudoadiabatický motor s rotačnými piestami sólo aj ako hybrid 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Major František, Mgr. Ing.; Kafendova 9, 038 61 Vrútky; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Major František, Mgr. Ing.; Kafendova 9, 038 61 Vrútky; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 93-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 93-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 22.08.2019 Typ Doručené
1a Opis 22.08.2019 Typ Doručené
1b Výkresy 22.08.2019 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 22.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.08.2019 Typ Doručené
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 26.08.2019 Typ Doručené
4 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.08.2019 Typ Platba
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 10.09.2019 Typ Odoslané
6 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 19.09.2019 Typ Odoslané
7 opätovne odoslaný list 18.08.2020 Typ Odoslané
9 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 30.10.2020 Typ Odoslané
10 opätovne odoslaný list 25.11.2020 Typ Odoslané
11 rozhodnutie o zastavení konania - § 40 ods. 3 03.02.2021 Typ Odoslané
12 opätovne odoslaný list 25.02.2021 Typ Odoslané
PP 93-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku