Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 9259-81
(11)  Číslo patentu  222079 
(21)  Číslo prihlášky  9259-81 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.12.1981 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  15.09.1982 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C02F 1/00   
(54)  Názov  Lamelový zahusťovač 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)   
(72)  Pôvodca (-ovia)  Čiško Vojtech, Ing., CSc.; Komenského 3, 052 01 Spišská Nová Ves; SK;
Faix Alexej, Ing.; Štúrovo nábrežie 1, 052 01 Spišská Nová Ves; SK;
Demečko Pavel, Ing.; Podunajská 8, 052 01 Spišská Nová Ves; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  01.01.1992 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.01.1992 
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 15.09.1982 9/1982 BA9A
2 Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 15.01.1992 1/1992 MK4A
 
PP 9259-81
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
07 za podanie rozkladu 05.11.1993

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 9259-81
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 9259-81
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
menovanie, zvolanie komisie 01.01.1900 Typ Interné listy
referát pre odbonú komisiu 01.01.1900 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 01.01.1900 Typ Interné listy
Podanie rozkladu 11.05.1993 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na preukázanie dôvodov zmeškania lehoty - § 52 ods. 4 26.07.1993 Typ Odoslané
07 za podanie rozkladu 05.11.1993 Typ Platba
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 24.11.1993 Typ Odoslané
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 15.12.1993 Typ Odoslané
pozvánka na rokovanie komisie 17.11.1994 Typ Odoslané
rozhodnutie o rozklade 19.07.1995 Typ Odoslané
PP 9259-81
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku