Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 9183-87
(11)  Číslo patentu  268581 
(21)  Číslo prihlášky  9183-87 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.12.1987 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Neuvedený 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovnaft, a. s.; Vlčie hrdlo , 824 12 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)   
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  14.12.1997 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.12.1997 
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 10.09.1997 9/1997 MM4A
 
PP 9183-87
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.02.1994
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.02.1994

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 9183-87
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 02.02.1994 4 200,00 SKK
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 19.06.1992 2 216,00 SKK
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 28.11.1996 4 500,00 SKK
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 01.12.1995 3 500,00 SKK
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 05.12.1994 2 700,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 9183-87
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu práv 16.02.1994 Typ Doručené
Plná moc 16.02.1994 Typ Doručené
13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.02.1994 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.02.1994 Typ Platba
oznámemie o zápise prevodu do registra 01.03.1994 Typ Odoslané
PP 9183-87
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku