Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 90-2017
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  90-2017 
(22)  Application Date  06.09.2017 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  02.04.2019 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  B60K 6/20   
(54)  Title  Ekologické hybridné hnacie zariadenie s axiálnym kompresorom a vrtuľou 
(57)  Abstract  Vynález sa týka ekologického hybridného hnacieho zariadenia, ktorého hnacou silou sú elektromotor (25) a reaktívny rotor (2) využívajúci princíp pôsobenia tlaku plynov v oválnych lopatkovitých plynových kanáloch (16/1, 16/2, 16/3, 16/4) a sily akcie reakcie unikajúcich plynov oválnymi zúženými dýzami (17/1, 17/2, 17/3, 17/4) po celom obvode rotora. Vzájomnou podporou osi motora cez hnacie hriadele (4 a 3) roztáčajú hlavný alternátor (27) a axiálny kompresor a vrtuľu (6). Tieto nasávajú, stláčajú a vháňajú vzduch do voľného priestoru (9) stredového dutého valca, kde z prívodov (7/1, 7/2) strhávajú vodu, menia ju na paru a takto plyny ďalej prúdia stredovým dutým valcom (8), dutou osou (13) reaktívneho rotora popri odrazovom kuželi (15) plynovými kanálmi (16/1, 16/2, 16/3, 16/4) a ich dýzami (17/1, 17/2, 17/3, 17/4) do obvodového výfuku (18) a výfukmi (19/1, 19/2) cez plynové turbíny (20/1, 20/2) s ložiskom, ktoré cez hnacie hriadele (21/1, 21/2) roztáčajú pomocné alternátory (22/1, 22/2) a výfukmi (23/1, 23/2) unikajú von. Toto ešte dopĺňajú kryt (1) zariadenia, ktorý je rozdelený na dolnú a vrchnú polovicu, a batéria (28). Zariadenie sa spúšťa spínačom elektromotora (25) s ložiskom. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Jurkovič Pavol, Mgr.; Zámočnícka 163, 908 73 Veľké Leváre; SK 
(72)  Inventor(s)  Jurkovič Pavol, Mgr.; Zámočnícka 163, 908 73 Veľké Leváre; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zastavené konanie 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.04.2019 04/2019 BA9A
2 Zastavené konania pre nezaplatenie poplatku 14.04.2021 07/2021 FD9A
 
PP 90-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 90-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 06.09.2017 Type Delivered
1a Opis 06.09.2017 Type Delivered
1b Patentové nároky 06.09.2017 Type Delivered
1c Anotácia 06.09.2017 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 06.09.2017 Type Delivered
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.09.2017 Type Payment
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 27.09.2017 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 18.10.2017 Type Delivered
5a Opis 18.10.2017 Type Delivered
5b Patentové nároky 18.10.2017 Type Delivered
5c Anotácia 18.10.2017 Type Delivered
5d Výkresy 18.10.2017 Type Delivered
6 Odpoveď na správu úradu 04.12.2017 Type Delivered
6a Opis 04.12.2017 Type Delivered
6b Patentové nároky 04.12.2017 Type Delivered
6c Anotácia 04.12.2017 Type Delivered
6d Výkresy 04.12.2017 Type Delivered
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 08.01.2019 Type Internal Letter
8 pokyn na zverejnenie PP 08.01.2019 Type Internal Letter
9 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 08.09.2020 Type Delivered
9a Sprievodný list 08.09.2020 Type Delivered
10 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 13.10.2020 Type Sent document
11 Odpoveď na správu úradu 02.11.2020 Type Delivered
12 rozhodnutie o zastavení konania - § 9 zákona č. 145/1995 Z. z. 03.12.2020 Type Sent document
14 Odpoveď na správu úradu 17.12.2020 Type Delivered
15 všeobecný referátnik 28.01.2021 Type Sent document
16 rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie ÚP 02.02.2021 Type Sent document
PP 90-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku