Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 90-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  90-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.09.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60K 6/20   
(54)  Názov  Ekologické hybridné hnacie zariadenie s axiálnym kompresorom a vrtuľou 
(57)  Anotácia  Vynález sa týka ekologického hybridného hnacieho zariadenia, ktorého hnacou silou sú elektromotor (25) a reaktívny rotor (2) využívajúci princíp pôsobenia tlaku plynov v oválnych lopatkovitých plynových kanáloch (16/1, 16/2, 16/3, 16/4) a sily akcie reakcie unikajúcich plynov oválnymi zúženými dýzami (17/1, 17/2, 17/3, 17/4) po celom obvode rotora. Vzájomnou podporou osi motora cez hnacie hriadele (4 a 3) roztáčajú hlavný alternátor (27) a axiálny kompresor a vrtuľu (6). Tieto nasávajú, stláčajú a vháňajú vzduch do voľného priestoru (9) stredového dutého valca, kde z prívodov (7/1, 7/2) strhávajú vodu, menia ju na paru a takto plyny ďalej prúdia stredovým dutým valcom (8), dutou osou (13) reaktívneho rotora popri odrazovom kuželi (15) plynovými kanálmi (16/1, 16/2, 16/3, 16/4) a ich dýzami (17/1, 17/2, 17/3, 17/4) do obvodového výfuku (18) a výfukmi (19/1, 19/2) cez plynové turbíny (20/1, 20/2) s ložiskom, ktoré cez hnacie hriadele (21/1, 21/2) roztáčajú pomocné alternátory (22/1, 22/2) a výfukmi (23/1, 23/2) unikajú von. Toto ešte dopĺňajú kryt (1) zariadenia, ktorý je rozdelený na dolnú a vrchnú polovicu, a batéria (28). Zariadenie sa spúšťa spínačom elektromotora (25) s ložiskom. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jurkovič Pavol, Mgr.; Zámočnícka 163, 908 73 Veľké Leváre; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jurkovič Pavol, Mgr.; Zámočnícka 163, 908 73 Veľké Leváre; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.04.2019 04/2019 BA9A
2 Zastavené konania pre nezaplatenie poplatku 14.04.2021 07/2021 FD9A
 
PP 90-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 90-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 06.09.2017 Typ Doručené
1a Opis 06.09.2017 Typ Doručené
1b Patentové nároky 06.09.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 06.09.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 06.09.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.09.2017 Typ Platba
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 27.09.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 18.10.2017 Typ Doručené
5a Opis 18.10.2017 Typ Doručené
5b Patentové nároky 18.10.2017 Typ Doručené
5c Anotácia 18.10.2017 Typ Doručené
5d Výkresy 18.10.2017 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 04.12.2017 Typ Doručené
6a Opis 04.12.2017 Typ Doručené
6b Patentové nároky 04.12.2017 Typ Doručené
6c Anotácia 04.12.2017 Typ Doručené
6d Výkresy 04.12.2017 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 08.01.2019 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie PP 08.01.2019 Typ Interné listy
9 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 08.09.2020 Typ Doručené
9a Sprievodný list 08.09.2020 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 13.10.2020 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 02.11.2020 Typ Doručené
12 rozhodnutie o zastavení konania - § 9 zákona č. 145/1995 Z. z. 03.12.2020 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 17.12.2020 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 28.01.2021 Typ Odoslané
16 rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie ÚP 02.02.2021 Typ Odoslané
PP 90-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku