Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 9-2020
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  9-2020 
(22)  Application Date  20.02.2020 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  25.08.2021 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  G01N 3/10   
(54)  Title  Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni 
(57)  Abstract  Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni pozostáva z hornej upínacej dosky (3) a spodnej upínacej dosky (16) rozoberateľne spojených ťahadlami (1), pričom v hornej upínacej doske je úpinkou (8) prichytený prievlak (5). V spodnej upínacej doske (16) je prírubou (15) prichytený hydraulický valec (18). V hydraulickom valci (18) je pohyblivo uložený piest (13), ktorý je cez piezoelektrický snímač (11) sily spriahnutý s tŕňovou tyčou (9) ukončenou tŕňom (7). Tŕň (7) zasahuje do priestoru prievlaku (5). Hydraulický valec (18) má vstup na pripojenie ručného hydraulického agregátu. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK;
ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o., skrátene ŽP VVC s.r.o.; Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová; SK 
(72)  Inventor(s)  Bílik Jozef, doc. Ing., PhD.; Mozartova 5652/12, 917 08 Trnava 8; SK;
Parilák Ľudovít, prof. Ing., CSc.; Pajorova 10, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK;
Buranský Ivan, Ing., PhD.; Seredská 259, 917 05 Trnava 5; SK;
Mojžiš Milan, Ing., PhD.; L.Novomeského 1231/9, 977 01 Brezno; SK;
Ridzoň Martin, doc. Ing., PhD.; Cesta osloboditeľov 1352/32, 977 03 Brezno; SK;
Kán Michal, Ing.; Brezová 216/7, 976 64 Bacúch; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 25.08.2021 16/2021 BA9A
 
PP 9-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 9-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 20.02.2020 Type Delivered
1a Opis 20.02.2020 Type Delivered
1b Patentové nároky 20.02.2020 Type Delivered
1c Výkresy 20.02.2020 Type Delivered
1d Anotácia 20.02.2020 Type Delivered
1e Plná moc 20.02.2020 Type Delivered
1f Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.02.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 20.02.2020 Type Delivered
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.02.2020 Type Delivered
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 25.02.2020 Type Delivered
4a Sprievodný list 25.02.2020 Type Delivered
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 04.03.2020 Type Payment
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.03.2020 Type Payment
7 pokyn na zverejnenie PP 07.06.2021 Type Internal Letter
PP 9-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku