Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 9-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  9-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.02.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  25.08.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 3/10   
(54)  Názov  Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni 
(57)  Anotácia  Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni pozostáva z hornej upínacej dosky (3) a spodnej upínacej dosky (16) rozoberateľne spojených ťahadlami (1), pričom v hornej upínacej doske je úpinkou (8) prichytený prievlak (5). V spodnej upínacej doske (16) je prírubou (15) prichytený hydraulický valec (18). V hydraulickom valci (18) je pohyblivo uložený piest (13), ktorý je cez piezoelektrický snímač (11) sily spriahnutý s tŕňovou tyčou (9) ukončenou tŕňom (7). Tŕň (7) zasahuje do priestoru prievlaku (5). Hydraulický valec (18) má vstup na pripojenie ručného hydraulického agregátu. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK;
ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o., skrátene ŽP VVC s.r.o.; Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bílik Jozef, doc. Ing., PhD.; Mozartova 5652/12, 917 08 Trnava 8; SK;
Parilák Ľudovít, prof. Ing., CSc.; Pajorova 10, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK;
Buranský Ivan, Ing., PhD.; Seredská 259, 917 05 Trnava 5; SK;
Mojžiš Milan, Ing., PhD.; L.Novomeského 1231/9, 977 01 Brezno; SK;
Ridzoň Martin, doc. Ing., PhD.; Cesta osloboditeľov 1352/32, 977 03 Brezno; SK;
Kán Michal, Ing.; Brezová 216/7, 976 64 Bacúch; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 25.08.2021 16/2021 BA9A
 
PP 9-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 9-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 20.02.2020 Typ Doručené
1a Opis 20.02.2020 Typ Doručené
1b Patentové nároky 20.02.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 20.02.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 20.02.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 20.02.2020 Typ Doručené
1f Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.02.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 20.02.2020 Typ Doručené
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.02.2020 Typ Doručené
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 25.02.2020 Typ Doručené
4a Sprievodný list 25.02.2020 Typ Doručené
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 04.03.2020 Typ Platba
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.03.2020 Typ Platba
7 pokyn na zverejnenie PP 07.06.2021 Typ Interné listy
PP 9-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku