Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 89-2022
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  89-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.08.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 37/04   
(54)  Názov  Modulárny prípravok segmentového typu na zváranie rámov 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto;
J.R.G. s.r.o.; Kpt. Nálepku 2561/47, Trebišov 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Protasov Roman, Mgr. Ing.; Bajkalská 12985/9A, Bratislava-Nové Mesto;
Ondruška Juraj, Ing., PhD.; Pračanská 9936/49, Bratislava-Vajnory;
Bábics Jozef, Ing.; Holice 91;
Beniak Juraj; Ostratice 191;
Šooš Ľubomír, Ing. prof., PhD.; Tulipánová 3488/12, Bratislava-Dúbravka;
Bošanský Miroslav, Ing. prof., CSc.; Rybárska 885/46, Hamuliakovo;
Magdolen Ľuboš, Ing. doc.; Sladová 16084/3, Bratislava-Ružinov 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 89-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 22.08.2022 30,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 09.09.2022 58,00 EUR
10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 21.11.2022 10,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.11.2022 29,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 89-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 89-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 12.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Obrázok k anotácii 12.08.2022 Typ Doručené
Opis 12.08.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 12.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.08.2022 Typ Doručené
Výkresy 12.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 12.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 15.08.2022 Typ Doručené
výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 24.08.2022 Typ Odoslané
Vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 24.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o výsledku rešerše 20.09.2022 Typ Odoslané
Oznámenie o zrýchlenom konaní 20.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 07.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 07.11.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 10.11.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 10.11.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 10.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o skoršom zverejnení 24.11.2022 Typ Odoslané
PP 89-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku