Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 887-2003
(11)  Číslo patentu  287804 
(21)  Číslo prihlášky  887-2003 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.05.2002 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  04.10.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  A 794/2001 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.05.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2003 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  23.09.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01R 13/506  H01R 13/625   
(54)  Názov  Elektrická zástrčka 
(57)  Anotácia  Elektrická zástrčka (1) s puzdrom obsahujúcim aspoň dve časti (2, 3), pričom prvá časť (2) slúži na umiestnenie vidlicových kolíkov, prípadne zdierok zásuvky a druhá časť (3) tvorí ochranný plášť obklopujúci kontakt vidlicových kolíkov, prípadne zdierok zásuvky s prípojnými vedeniami a na prvej (2) z dvoch častí sú radiálne odstávajúce rebrá (7), ktoré so zodpovedajúcimi prechodovými mostíkmi (9) na druhej (3) z oboch častí po vzájomnom pootočení oboch častí (2, 3) spôsobia axiálnu fixáciu oboch častí (2, 3), pričom je navrhnutý pružný dorazový prostriedok (12) medzi oboma časťami (2, 3), ktorý umožňuje rotačnú fixáciu, pričom pružný dorazový prostriedok (12) má upínaciu oblasť (14), ktorá je na prvej (2) z oboch častí upnutá, ako aj v radiálnom smere pohyblivú pružiacu oblasť (16), ktorá je zasunuteľná do zodpovedajúceho, smerom von otvoreného, radiálne prístupného vybrania (21) na druhej časti (3), pričom pružiaca oblasť (16) nasleduje v axiálnom smere zástrčky (1) za upínacou oblasťou (14). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PC ELECTRIC GES. M. B. H.; St. Martin i. l.; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ehrlich Robert; Wels; AT;
Irsigler Thomas; Schärding; AT;
Veren Nenov; Ried i. I.; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmann Tomáš, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT02/00154 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO02/101884 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.05.2022 
   Maximálna platnosť do  21.05.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.12.2003 12/2003 BA9A
2 Udelené patenty 04.10.2011 10/2011 FG4A
 
PP 887-2003
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 29.11.2011 10 1 010,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 21.05.2012 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 20.05.2013 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 20.05.2014 13 298,50 EUR
5 61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 19.05.2015 14 331,50 EUR
6 62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 23.05.2016 15 365,00 EUR
7 63 udržiavací poplatok za patent za 16. rok 19.05.2017 16 398,00 EUR
8 64 udržiavací poplatok za patent za 17. rok 18.05.2018 17 464,50 EUR
9 65 udržiavací poplatok za patent za 18. rok 09.05.2019 18 531,00 EUR
10 66 udržiavací poplatok za patent za 19. rok 06.05.2020 19 597,00 EUR
11 67 udržiavací poplatok za patent za 20. rok 03.05.2021 20 663,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 887-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.07.2003 Typ Doručené
1a Plná moc 11.07.2003 Typ Doručené
1b Podklady v pôvodnom jazyku 11.07.2003 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 17.07.2003 Typ Platba
3 Slovenské podklady 18.07.2003 Typ Doručené
3a Opis 18.07.2003 Typ Doručené
3b Patentové nároky 18.07.2003 Typ Doručené
3c Anotácia 18.07.2003 Typ Doručené
3d Obrázok k anotácii 18.07.2003 Typ Doručené
3e Výkresy 18.07.2003 Typ Doručené
4 pokyn na zverejnenie PP 05.09.2003 Typ Interné listy
5 Pripomienky k patentovateľnosti po zverejnení prihlášky 15.12.2003 Typ Doručené
5a Doplnenie materiálov 15.12.2003 Typ Doručené
6 všeobecný referátnik 08.01.2004 Typ Odoslané
7 všeobecný referátnik 22.01.2004 Typ Odoslané
8 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.05.2005 Typ Doručené
9 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.05.2005 Typ Platba
10 Žiadosť o informáciu 17.06.2010 Typ Doručené
11 všeobecný referátnik 23.06.2010 Typ Odoslané
12 správa o rešerši 30.11.2010 Typ Interné listy
13 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 01.12.2010 Typ Odoslané
14 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 25.01.2011 Typ Doručené
15 Odpoveď na správu úradu 16.02.2011 Typ Doručené
15a Opis 16.02.2011 Typ Doručené
15b Patentové nároky 16.02.2011 Typ Doručené
15c Anotácia 16.02.2011 Typ Doručené
16 záznam o vykonaní úplného prieskumu 04.05.2011 Typ Interné listy
17 pokyn na udelenie 04.05.2011 Typ Interné listy
18 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 02.06.2011 Typ Odoslané
19 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 28.07.2011 Typ Platba
20 Oznámenie k poplatkom 28.07.2011 Typ Doručené
21 rozhodnutie o udelení patentu 19.08.2011 Typ Odoslané
22 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 07.10.2011 Typ Odoslané
PP 887-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku