Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 88-2018
(11)  Patent Number  289026 
(21)  Application Number  88-2018 
(22)  Application Date  31.08.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  25.01.2023 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  03.03.2020 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  24.12.2022 
(51)  International Patent Classification  G01N 21/17  G01N 21/25   
(54)  Title  Snímací optický modul na meranie odrazivosti optických spektier od materiálov a spôsob jeho montáže 
(57)  Abstract  Snímací optický modul na meranie odrazivosti optických spektier od materiálov je tvorený telesom so vstupnou dutinou (2) s prvou osou a výstupnou dutinou (1) s druhou osou, pričom prvá a druhá os sú navzájom kolmé a ich priesečník je nad povrchom telesa. Pred priesečníkom prvej a druhej osi je šikmo osadené predné sklíčko (5). Vo vstupnej dutine (2) je v sedle pred predným sklíčkom (5) umiestnená prvá šošovka (4) na vstupné IR lúče emitované zo zdroja IR žiarenia. Vo výstupnej dutine (1) je v sedle pred predným sklíčkom (5) umiestnená druhá šošovka (3) na odrazené IR lúče od materiálovej vzorky a smerujúce do optického IR senzora. Vo vstupnej dutine (2) je umiestnený zdroj IR žiarenia. Vo výstupnej dutine (1) je umiestnený optický IR senzor. Optický modul tiež obsahuje dutinu (11) na prúdenie vzduchu z ventilátora. Teleso snímacieho optického modulu je vyrobené technológiou 3D tlače. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Matoha Instrumentation Ltd.; 94 Chandler Way, SE156GU London; GB 
(72)  Inventor(s)  Holický Martin; Jungmannova 10, 851 01 Bratislava 5; SK;
Hon Sang Chan; 20a Queens Gate Terrace, London SW7 5PF; GB;
Chun Hin James Kung; Flat 164, Artillery Mansions, 75 Victoria Street, London SW 1H0HU; GB;
Anzhuo Dai; 1 Harberton Mead, Oxford OX3 0DB; GB 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  31.08.2023 
   Patent in Force maximum until  31.08.2038 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.03.2020 3/2020 BA9A
2 Udelené patenty 25.01.2023 2/2023 FG4A
 
PP 88-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 10.09.2018 176,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 10.09.2018 60,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 09.11.2022 76,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 88-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 13.01.2023 248,00 EUR 5

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 88-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 31.08.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 31.08.2018 Type Delivered
Obrázok k anotácii 31.08.2018 Type Delivered
Opis 31.08.2018 Type Delivered
Patentové nároky 31.08.2018 Type Delivered
Plná moc 31.08.2018 Type Delivered
Výkresy 31.08.2018 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 31.08.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 04.09.2018 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.09.2018 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 12.09.2018 Type Payment
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 07.01.2019 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 21.01.2019 Type Delivered
Anotácia 21.01.2019 Type Delivered
Obrázok k anotácii 21.01.2019 Type Delivered
Opis 21.01.2019 Type Delivered
Patentové nároky 21.01.2019 Type Delivered
Výkresy 21.01.2019 Type Delivered
Výpoveď plnej moci 25.07.2019 Type Delivered
všeobecný referátnik 08.08.2019 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.04.2020 Type Delivered
Sprievodný list 15.04.2020 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 24.04.2020 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 04.05.2020 Type Sent document
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 03.11.2022 Type Sent document The fee is recorded in the Administrative Fee tab
rozhodnutie o udelení patentu 11.11.2022 Type Sent document
PP 88-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 06.08.2019 Matoha Instrumentation Ltd. Matoha Instrumentation Ltd.
Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku