Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 87-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  87-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.12.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 19/44   
(54)  Názov  Spôsob purifikácie nižších alkylgalaktozidov 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rosenberg Michal, doc. Ing., CSc.; Záhrebská 3066/8, Bratislava-Staré Mesto;
Hronská Helena, Ing., PhD.; Rajecká 8682/6, Bratislava-Vrakuňa;
Štefuca Vladimír, doc. Ing., CSc.; Hlaváčiková 3109/14, Bratislava-Karlova Ves;
Ondrejková Ema, Ing.; Račianska 1526/79, Bratislava-Nové Mesto;
Višňovský Jozef, RNDr.; Moyzesova 304/15, Modra 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 87-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 30.12.2021 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 30.12.2021 30,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 10.01.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 87-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 87-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.12.2021 Typ Doručené
Patentové nároky 16.12.2021 Typ Doručené
Plná moc 16.12.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.12.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.12.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.12.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 29.12.2021 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 31.12.2021 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 31.12.2021 Typ Platba
Vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 04.01.2022 Typ Odoslané
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 11.01.2022 Typ Platba
správa o rešerši 16.03.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 11.05.2022 Typ Odoslané
Oznámenie o zrýchlenom konaní 11.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 16.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.09.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 22.09.2022 Typ Odoslané
PP 87-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku