Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 86-2022
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  86-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.08.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08G 63/80   
(54)  Názov  Polyesterové zmesi na báze polyesterov z obnoviteľných zdrojov surovín a spôsob ich prípravy 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ENVIROCARE, s.r.o.; Krškanská 21, Nitra;
VUKI a.s.; Rybničná 38, Bratislava;
Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto;
Auchem s.r.o.; A. Hlinku 1452/3, Čadca 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Alexy Pavol, prof., Ing., PhD.; Svätoplukova 17, 902 01 Pezinok; SK;
Plavec Roderik, Ing., PhD.; Bočná 2748/2, 946 03 Kolárovo; SK;
Jakubec Pavol, doc. Ing., PhD.; Straková 228-5, 811 01 Bratislava 1; SK;
Hlaváčiková Slávka, Ing.; Beniakova 3136/5A, 841 05 Bratislava 4; SK;
Bírová Ivana, Ing., PhD.; Cíferská 114/43, 919 42 Voderady; SK;
Horváth Vojtech, Ing.; Dlhá Lúka 714/20, 968 01 Nová Baňa; SK;
Omaníková Leona, Ing., PhD.; Bojnická 6954/19, 831 04 Bratislava 3; SK;
Baco Andrej, Ing.; Potočná 513/135A, 911 01 Trenčín – Opatová; SK;
Bočkaj Ján, Ing., PhD.; Dlhá nad Oravou 290, 027 55 Dlhá nad Oravou; SK;
Danišová Lucia, Ing.; Jána Švermu 13, 934 05 Levice 5; SK;
Feranc Jozef, Ing., PhD.; Mlynská 1257/100, 919 43 Cífer; SK;
Marčeková Michaela, Ing.; Zvolenská cesta 2412/6, 974 05 Banská Bystrica 5; SK;
Medlenová Elena, Ing.; Súmračná 22, 821 02 Bratislava 2; SK;
Tomanová Katarína, Ing., PhD.; Komenského 1642/25, 020 01 Púchov 1; SK;
Vanovčanová Zuzana, Ing., PhD.; Medveďovej 20, 851 04 Bratislava 5; SK;
Filová Zuzana, Ing.; Čierny Brod 95, 925 08 Čierny Brod; SK;
Hudec Ivan, prof. Ing., PhD.; Topoľčianska 20, 851 05 Bratislava 5; SK;
Kocúrová Katarína, Ing.; Čerešňová 1455/3A, 900 25 Chorvátsky Grob; SK;
Repiská Martina, Ing.; Pod Zvoničkou 1612, 968 01 Nová Baňa; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová - GIRMAN IP MANAGEMENT; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 86-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 08.08.2022 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 30.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 86-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 86-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 04.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 04.08.2022 Typ Doručené
Opis 04.08.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 04.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 04.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 05.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 05.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.08.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 30.08.2022 Typ Odoslané
PP 86-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku