Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 86-2022
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  86-2022 
(22)  Application Date  04.08.2022 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date   
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  C08G 63/80   
(54)  Title  Polyesterové zmesi na báze polyesterov z obnoviteľných zdrojov surovín a spôsob ich prípravy 
(57)  Abstract   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ENVIROCARE, s.r.o.; Krškanská 21, Nitra;
VUKI a.s.; Rybničná 38, Bratislava;
Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto;
Auchem s.r.o.; A. Hlinku 1452/3, Čadca 
(72)  Inventor(s)  Alexy Pavol, prof., Ing., PhD.; Svätoplukova 17, 902 01 Pezinok; SK;
Plavec Roderik, Ing., PhD.; Bočná 2748/2, 946 03 Kolárovo; SK;
Jakubec Pavol, doc. Ing., PhD.; Straková 228-5, 811 01 Bratislava 1; SK;
Hlaváčiková Slávka, Ing.; Beniakova 3136/5A, 841 05 Bratislava 4; SK;
Bírová Ivana, Ing., PhD.; Cíferská 114/43, 919 42 Voderady; SK;
Horváth Vojtech, Ing.; Dlhá Lúka 714/20, 968 01 Nová Baňa; SK;
Omaníková Leona, Ing., PhD.; Bojnická 6954/19, 831 04 Bratislava 3; SK;
Baco Andrej, Ing.; Potočná 513/135A, 911 01 Trenčín – Opatová; SK;
Bočkaj Ján, Ing., PhD.; Dlhá nad Oravou 290, 027 55 Dlhá nad Oravou; SK;
Danišová Lucia, Ing.; Jána Švermu 13, 934 05 Levice 5; SK;
Feranc Jozef, Ing., PhD.; Mlynská 1257/100, 919 43 Cífer; SK;
Marčeková Michaela, Ing.; Zvolenská cesta 2412/6, 974 05 Banská Bystrica 5; SK;
Medlenová Elena, Ing.; Súmračná 22, 821 02 Bratislava 2; SK;
Tomanová Katarína, Ing., PhD.; Komenského 1642/25, 020 01 Púchov 1; SK;
Vanovčanová Zuzana, Ing., PhD.; Medveďovej 20, 851 04 Bratislava 5; SK;
Filová Zuzana, Ing.; Čierny Brod 95, 925 08 Čierny Brod; SK;
Hudec Ivan, prof. Ing., PhD.; Topoľčianska 20, 851 05 Bratislava 5; SK;
Kocúrová Katarína, Ing.; Čerešňová 1455/3A, 900 25 Chorvátsky Grob; SK;
Repiská Martina, Ing.; Pod Zvoničkou 1612, 968 01 Nová Baňa; SK 
(74)  Attorney(s)  Ing. Zuzana Girmanová - GIRMAN IP MANAGEMENT; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application   
   Correction Documents   
   Licence Offer   
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
PP 86-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 08.08.2022 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 30.08.2022 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 86-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 86-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 04.08.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 04.08.2022 Type Delivered
Opis 04.08.2022 Type Delivered
Patentové nároky 04.08.2022 Type Delivered
Plná moc 04.08.2022 Type Delivered
Plná moc 04.08.2022 Type Delivered
Plná moc 04.08.2022 Type Delivered
Plná moc 04.08.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.08.2022 Type Delivered
Sprievodný list 04.08.2022 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 05.08.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 05.08.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 05.08.2022 Type Delivered
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 30.08.2022 Type Sent document
PP 86-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku