Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 86-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  86-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.07.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.01.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 7/30  G01B 21/22   
(54)  Názov  Zariadenie na snímanie uhla hojdania bremena žeriava 
(57)  Anotácia  Zariadenie na snímanie uhla hojdania bremena žeriava pozostáva z vertikálne orientovanej zostavy horného pevného komponentu (3), spodného prítlačného/výkyvného komponentu (5) a medzi nimi umiestneného stredného výkyvného komponentu (4), pričom v horizontálnej osi (x) je horný pevný komponent (3) a stredný výkyvný komponent (4) spojený na protiľahlých miestach dvoma pružnými komponentmi (1) s osadenými tenzometrami (2). V kolmej horizontálnej osi (y) je spodný prítlačný/výkyvný komponent (5) a stredný výkyvný komponent (4) spojený na protiľahlých miestach dvoma pružnými komponentmi (1) s osadenými tenzometrami (2). Horný pevný komponent (3), spodný prítlačný/výkyvný komponent (5) a stredný výkyvný komponent (4) majú stredové otvory na vedenie lana (7). Spodný prítlačný/výkyvný komponent (5) má v spodnej časti štyri otočné vodiace kladky (6) na vedenie lana (7). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Grosinger Patrik, Ing.; Brestová 5, 919 27 Brestovany; SK;
Dunaj Štefan, Ing.; Perečínska 2548/25, 069 01 Snina 1; SK;
Hladiš Peter, Ing.; Bottova 20, 034 01 Ružomberok 1; SK;
Gulanová Jana, Ing., PhD.; Nám. sv. Mikuláša 161/45, 922 02 Krakovany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 27.01.2021 2/2021 BA9A
 
PP 86-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.08.2019 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 12.08.2019 58,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 28.10.2022 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 86-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 86-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 25.07.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 25.07.2019 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 25.07.2019 Typ Doručené
Opis 25.07.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 25.07.2019 Typ Doručené
Plná moc 25.07.2019 Typ Doručené
Výkresy 25.07.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 25.07.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 25.07.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.07.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.08.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 06.08.2019 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.08.2019 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.08.2019 Typ Platba
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 05.03.2020 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 10.11.2020 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 17.10.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 02.11.2022 Typ Odoslané
PP 86-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.03.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku