Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 8384-86
(11)  Číslo patentu  267696 
(21)  Číslo prihlášky  8384-86 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.11.1986 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  85/285427 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.12.1985 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  11.04.1989 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01D 75/18   
(54)  Názov  Zařízení k ochraně před kovovými cizorodými částicemi 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fortschritt Erntemaschinen GmbH; Berghausstrasse 1-3, 0-8355 Neustadt; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Weiss Burkhard, Dipl.Ing.; Weigsdorf-Köblitz; DE;
Hauschild Arthur, Dipl.Ing.; Sebnitz; DE;
Herrmann Erich; Polenz; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária, Bušová, Ursínyová, Bušo, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  19.11.1994 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.11.1994 
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 11.04.1989 4/1989 BA9A
2 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 09.11.1994 11/1994 MM4A
 
PP 8384-86
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.05.1993 599,00 SKK
13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.02.1994

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 8384-86
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 30.09.1992 2 383,00 SKK
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 04.01.1994 5 386,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 8384-86
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 19.11.1986 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 07.05.1993 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.05.1993 Typ Platba
Doplnenie materiálov 02.07.1993 Typ Doručené
výzva na doplnenie návrhu na zrušenie 10.12.1993 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.02.1994 Typ Doručené
13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.02.1994 Typ Platba
oznámemie o zápise prevodu do registra 01.06.1994 Typ Odoslané
PP 8384-86
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku