Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 83-2017
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  83-2017 
(22)  Application Date  21.08.2017 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number  102016000086778 UA2016A006189 
(32)  Priority Date  23.08.2016 
(33)  Country or Authority of Priority  IT 
(40)  Application Publication Date  05.03.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  B01D 46/00  B01D 46/10  B01D 46/12  B01D 46/52   
(54)  Title  Spôsob výroby vzduchových filtrov, systém implementujúci uvedený spôsob a získaný produkt 
(57)  Abstract  Opísaný je spôsob a systém na výrobu vzduchového filtra (1, 1') pre klimatizačné systémy pre civilné a priemyselné aplikácie a/alebo pre filtračné systémy a/alebo pre klimatizačné systémy všeobecne. Filter (1, 1') obsahuje dva alebo viacero jednoduchých modulov (M, M'), pričom každý má určenú šírku (L, L') a každý ďalej obsahuje aspoň jeden plisovaný filtračný pás (F) a aspoň jednu laterálnu vystužovaciu stenu (P1, P2), pripojenú ku stranám uvedeného plisovaného pásu (F) a v pravých uhloch k ohybom uvedeného plisovaného pásu (F) a vhodnú na vytvorenie medziľahlých vystužovacích rebier (N) filtra (1, 1'). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Industrie Soffio srl; Via Pegolotte 24, 350 20 Correzzola (Pd); IT 
(72)  Inventor(s)  Industrie Soffio srl, Bonato Luca; Via Pegolotte 24, 350 20 Correzzola (Pd); IT 
(74)  Attorney(s)  Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zastavené konanie 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.03.2018 03/2018 BA9A
2 Zastavené konania o patentových prihláškach na žiadosť prihlasovateľa 14.04.2021 07/2021 FA9A
 
PP 83-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 83-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 21.08.2017 Type Delivered
1a Plná moc 21.08.2017 Type Delivered
1b Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 21.08.2017 Type Delivered
1c Opis 21.08.2017 Type Delivered
1d Patentové nároky 21.08.2017 Type Delivered
1e Anotácia 21.08.2017 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 22.08.2017 Type Delivered
3 Doplnenie materiálov 25.08.2017 Type Delivered
3a Výkresy 25.08.2017 Type Delivered
3b Príloha inde neuvedená 25.08.2017 Type Delivered
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 19.09.2017 Type Payment
5 všeobecný referátnik 04.10.2017 Type Sent document
6 všeobecný referátnik 06.10.2017 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 27.10.2017 Type Delivered
7a Doklad o práve prednosti 27.10.2017 Type Delivered
9 pokyn na zverejnenie PP 08.12.2017 Type Internal Letter
10 Doplnenie materiálov 18.12.2017 Type Delivered
10a Doklad o práve prednosti 18.12.2017 Type Delivered
11 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.08.2020 Type Delivered
11a Sprievodný list 03.08.2020 Type Delivered
12 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.08.2020 Type Payment
14 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 24.08.2020 Type Sent document
15 Odpoveď na správu úradu 26.10.2020 Type Delivered
15a Sprievodný list 26.10.2020 Type Delivered
15b Opis 26.10.2020 Type Delivered
16 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 16.11.2020 Type Sent document
17 Odpoveď na správu úradu 18.01.2021 Type Delivered
17a Sprievodný list 18.01.2021 Type Delivered
18 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka - § 79 ods. 6 zákona č. 435/2001 Z. z. 26.01.2021 Type Sent document
PP 83-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku