Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 83-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  83-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.08.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016000086778 UA2016A006189 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.08.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.03.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 46/00  B01D 46/10  B01D 46/12  B01D 46/52   
(54)  Názov  Spôsob výroby vzduchových filtrov, systém implementujúci uvedený spôsob a získaný produkt 
(57)  Anotácia  Opísaný je spôsob a systém na výrobu vzduchového filtra (1, 1') pre klimatizačné systémy pre civilné a priemyselné aplikácie a/alebo pre filtračné systémy a/alebo pre klimatizačné systémy všeobecne. Filter (1, 1') obsahuje dva alebo viacero jednoduchých modulov (M, M'), pričom každý má určenú šírku (L, L') a každý ďalej obsahuje aspoň jeden plisovaný filtračný pás (F) a aspoň jednu laterálnu vystužovaciu stenu (P1, P2), pripojenú ku stranám uvedeného plisovaného pásu (F) a v pravých uhloch k ohybom uvedeného plisovaného pásu (F) a vhodnú na vytvorenie medziľahlých vystužovacích rebier (N) filtra (1, 1'). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Industrie Soffio srl; Via Pegolotte 24, 350 20 Correzzola (Pd); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Industrie Soffio srl, Bonato Luca; Via Pegolotte 24, 350 20 Correzzola (Pd); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.03.2018 03/2018 BA9A
2 Zastavené konania o patentových prihláškach na žiadosť prihlasovateľa 14.04.2021 07/2021 FA9A
 
PP 83-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 83-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 21.08.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 21.08.2017 Typ Doručené
1b Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 21.08.2017 Typ Doručené
1c Opis 21.08.2017 Typ Doručené
1d Patentové nároky 21.08.2017 Typ Doručené
1e Anotácia 21.08.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.08.2017 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 25.08.2017 Typ Doručené
3a Výkresy 25.08.2017 Typ Doručené
3b Príloha inde neuvedená 25.08.2017 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 19.09.2017 Typ Platba
5 všeobecný referátnik 04.10.2017 Typ Odoslané
6 všeobecný referátnik 06.10.2017 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 27.10.2017 Typ Doručené
7a Doklad o práve prednosti 27.10.2017 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie PP 08.12.2017 Typ Interné listy
10 Doplnenie materiálov 18.12.2017 Typ Doručené
10a Doklad o práve prednosti 18.12.2017 Typ Doručené
11 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.08.2020 Typ Doručené
11a Sprievodný list 03.08.2020 Typ Doručené
12 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.08.2020 Typ Platba
14 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 24.08.2020 Typ Odoslané
15 Odpoveď na správu úradu 26.10.2020 Typ Doručené
15a Sprievodný list 26.10.2020 Typ Doručené
15b Opis 26.10.2020 Typ Doručené
16 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 16.11.2020 Typ Odoslané
17 Odpoveď na správu úradu 18.01.2021 Typ Doručené
17a Sprievodný list 18.01.2021 Typ Doručené
18 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka - § 79 ods. 6 zákona č. 435/2001 Z. z. 26.01.2021 Typ Odoslané
PP 83-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku